03. 11. 2015.Skupština Vojvodine domaćin Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima energije

Milivoj VrebalovVinčester/Novi Sad, 2. novembar 2015. godine - Skupšina Autonomne pokrajine Vojvodine biće u martu mesecu sledeće godine domaćin Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima energije. Skup će okupiti brojne regionalne predstavnike i stručnjake u oblasti energetike iz cele Evrope, a pokrajinska Skupština će ga zajedno organizovati sa partnerskim regijama koje su kao i AP Vojvodina, članice Skupštine evropskih regiona AER, najveće mreže evropskih regija koja okuplja više od 200 članica. 

Dogovor o održavanju ovog prestižnog događaja u Skupštini AP Vojvodine postignut je na predlog potpredsednika pokrajinskog parlamenta Milivoja Vrebalova,na današnjem sastanku Komiteta jedan AER-a, ranog tela Skupštine Evrposkih Regiona koje pokriva oblast energetike,održanom u engleskom gradu Vinčesteru.

Kao predstavnici AP Vojvodine u AER-u, potpredsednici pokrajinske Skupštine Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov aktivno učestvuju u radu Komiteta 1 i Komiteta 3 ove organizacije. Na redovnim plenarnim jesenjim zasedanjima pomenutih komiteta u Vinčesteru u regiji Hempšir u Velikoj Britaniji, Tomanova Makanova i Vrebalov imali su zapažena izlaganja u kojima su učesnicima predstavili izveštaje o radu u prethodnom periodu i primere dobre prakse koje Vojvodina ima u oblastima kojima se bave komiteti, a u cilju produbljivanja saradnje i razmene iskustava sa predstavnicima drugih regija. 

Tokom zasedanja Komiteta 1, potpredsednik Vrebalov je podneo izveštaj o održanoj Međunarodnoj konferenciji „Dani Geotermalne energije u Vojvodini“, i tom prilikom pozvao regione članice Skupštine Evropskih Regija da nakon pozitivnih iskustava,ponovo budu gosti Skupštine AP Vojvodine i učestvuju na predstojećem skupu o obnovljivim izvorima energije u martu mesecu 2016. godine. 

„Ove godine, zajedno sa Skupštinom Evropskih Regija, pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, Fakultetom Tehničkih nauka u Novom Sadu, Rudarskom fakuletom u Beogradu i sa vodećim naučnicima iz ove oblasti iz Mađarske, Nemačke i Fancuske, organizovali smo veoma uspešnu međunarodnu konferenciju o geotermalnoj energiji. Ovaj vid energije je izuzetno izdašan u Vojvodini koja pripada Panonskom basenu, ali se kod nas korisi svega 1,7% postojećih kapaciteta. Želja nam je da ova konferencija preraste u tradicionalnu i da sledeće godine osvetlimo i druge obnovljive izvore eregije kojima Vojvodina obiluje, i na taj način učinimo ovaj deo Srbije energetski efikasnijim," rekao je Vrebalov. 

"Razgovarajući sa kolegama političarima iz evropskih regiona, dobio sam podršku za održavanje naučno-informativnog skupa iz oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije u Vojvodini sledeće godine. Ovaj skup treba da nastavi tradiciju prošlogodinjeg, gde smo na jednom mestu okupili naučnike koji objašnjavaju moguće načine korišćenja, predstavnike lokalnih samouprava koji treba da implementiraju predloge eklsploatacije i privrednike koji su spremni da investiraju. Podsetiću Vas, da je ove godine posle održane konferencije, francuska grupa ESG iz Strasbura odlučila da investira u eksploataciju geotermale energije u okolini Kikinde. To je pokazatelj da smo dobro radili i dobar signal svim drugim investitorima da svoje poslovanje pokrenu i u našoj pokrajini", kazao je u svom obraćanju potpredsednik vojvođanske Skupštine Milivoj Vrebalov.   

Ana Tomanova MakanovaPotpredsednica Ana Tomanova Makanova, učestvovala je u Vinčesteru u radu Komiteta 3 koji se ovaj put intenzivno bavi promocijom obrazovanja u okviru evropskih regiona. Predstavnici sa Departmana za geografiju i ekonomsku istoriju Univerziteta u Umeu iz Švedske, u uvodnom predavanju izneli su opažanja da različite kulture na različite načine doživljavaju obrazovanje i njegov značaj, ali i to da je jedna stvar zajednička svima odnosno, da je ulaganje u obrazovanje investicija, a ne trošak za državu.

„Uzimajući u obzir da AP Vojvodina ima deo nadležnosti u oblasti obrazovanja, sa ponosom sam istakla mogućnost učenja na jezicima nacionalnih zajednica u Vojvodini, što nas čini gotovo jedinstvenim u Evropi. Mogućnost da se uči na svom maternjem jeziku u osnovnom i srednjem obrazovanju, pa kasnije, na nekim jezicima i na fakultetu, je izuzetno vredna tekovina i način da se sačuvaju tradicija i običaji naroda koji žive u Vojvodini", kazala je Ana Tomanova Makanova. "Ne treba zaboraviti da je AP Vojvodina pionir i u uvođenju nastavnog predmeta o reproduktivnom zdravlju, za sada samo u odabranim školama sa tendencijom da to proširimo, čime pokazujemo da kroz obrazovanje vodimo računa i o zdravlju naše dece", istakla je Tomanova Makanova i naglasila da za Vojvodinu, obrazovanje predstavlja investiciju u budućnost dece.

Potpredsednica Ana Tomanova Makanova, koja je ujedno i članica Nadzornog odbora AER-a, prisustvovala je i sastancima rukovodećih i izvršnih organa AER-a, na kojima je razgovarano o budućem radu ove najbrojnije međunarodne asocijacije evropskih regija. 

Tokom radne posete Engleskoj, potpredsednici Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov posetili su "Boldervud" Inovativni Kampus koji predstavlja sponu između Univerziteta u Sauthemptonu i Lojd Registra najstarijeg registra za klasifikaciju brodova na svetu. Inovativni Kampus je 140 miliona funti vredna insvesticija u nove zgrade i opremu u svetu plovidbe i pomorstva. U okviru Kampusa radi i ogranak Fakulteta za inžinjestrvo i zaštitu životne sredine koji sprovodi najnovija savremena istraživanja na polju nauke o brodovima, načinu izrade, povećanju sigurnosti u brodogradnji, organizovanju efikasnije plovidbe, kao i povećanju zvučne izolacije.Iskustva kampusa su veoma značajna za Novi Sad, kao univerzitetski centar Vojvodine. 

Ana Tomanova Makanova

Tokom zasedanja komiteta 1 i 3 u Vinčesteru, govorilo se i o ulozi regionalnih i lokalnih vlasti u rešavanju migrantske krize. Na zajedničkoj tematskoj sesiji o inovacijama u javnoj upravi u svetlu pomenute krize, potpredsednik Vrebalov je naglasio da i pored toga što Vojvodina nema nadležnosti da rešava pitanja migranata, Pokrajinska vlada radi sve što je u njenoj moći da migrantima putovanje ka EU učini što bržim i prijatnijim. "Mi smo i sami senzibilisani za pitanja migracija i izbeglištva, uzimajući u obzir ne tako davna iskustva sa dolaskom prognanih iz ratom pogođenih delova bivše Jugoslavije. Republika Srbija, koja jedina ima nadležnosti za rešavanje pitanja migranata odlično radi svoj posao", kazao je Vrebalov.

"AP Vojvodina je formirala Pokrajisnki savet za migracije, koji zajedno sa Republikom organizuje raspodelu pomoći iz robnih rezervi Srbije i međunarodnih humanitarnih organizacija, kao što su Crveni Krst i UNHCR. Do sada je kroz teritoriju AP Vojvodine, na putu ka EU prošlo oko 300.000 osoba, koje su prethodno registrovane u prihvatnom centru u Preševu. Na teritoriji Vojvodine postoji tranzitni centar Principovac, a u pripremi je izgradnja prihvatnih centara u Subotici, Kikindi i Somboru. 

Srbija je spremna da zajedno sa Evropskom unijom učini sve da se ova velika migracija ljudi učini što bezbolnijom, ali su nam potrebne jasne smernice iz Evropske unije, šta, kako i kada učiniti da bi se priliv ljudi u zemlje EU smanjio ili učinio lakšim, naglasio je Milivoj Vrebalov. Posatvlja se još jedno, možda ključno pitanje, kako ispoštovati tačku 6 Junkerovog plana za zemlje na Zapadno-balkanskoj ruti, koja kaže da te zemlje treba da povećaju prihvatne kapacitete za 50.000 migranata tokom zime, a u isto vreme Srbija iscrpljuje svoje ionako skromne kapacitete. Jednom rečju, kako i ko će to sve finansirati", rekao je tokom izlaganja posvećenog migrantskoj krizi potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Milivoj Vrebalov.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.