15. 09. 2016.Peta sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

U četvrtak, 15. septembra 2016. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 10.00 časova, biće održana 5. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.   Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar - jun 2016. godine;

2.   Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine;

3.   Predlog pokrajinske skupštinske odluke o žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine;

4.   Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad;

5.   Izveštaj o radu i završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2015. godinu;

6.   Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Uprave Almatinskog regiona (Republika Kazahstan) sa predlogom zaključaka;

7.   Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine;

8.   Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Molimo da izveštavate.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.