15. 09. 2016.Одржана пета седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине


Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 15. септембар 2016. године -
Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 5. по реду седницу у актуелном скупштинском сазиву. Скупштина је констатовала престанак мандата посланику Горану Савићу и потврдила мандат посланици Татиани Вујачић, са коалиционе Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“.

У складу са Пословником о раду Скупштине, у првих 60. минута трајања седнице, представници Покрајинске владе одговарали су на посланичка питања. Након преласка на рад по утврђеном дневном реду, покрајинске посланице и посланици разматрали су и изјашњавали се о једанаест тачака дневног реда данашње седнице. Скупштина је усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у периоду јануар - јун 2016. године.

Двотрећинском већином гласова, Скупштина АП Војводине донела је данас Покрајинску скупштинску одлуку о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине. У име предлагача, уводно образложње је на седници поднео проф. др Слободан Орловић, члан Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине. 

Sednica Skupštine AP Vojvodine

„Одлуком се уређују коришћење и изглед симбола. У питању је Одлука која спроводи Статут и која је од највишег 

легитимитета у овом скупштинском дому, одмах иза Одлуке о доношењу покрајинског Статута“, рекао је проф. др Слободан Орловић у свом обраћању покрајинским посланицама и посланицима. Према Статуту АП Војводине, симболи Аутономне покрајине Војводине јесу: застава, традиционална застава, грб и традиционални грб, који је грб Војводине из 1848. године. На врху тог грба налази се кугла са крстом, бисерима и војводском круном, затим, плашт од хермелина, док се у средини налази штит са оцлима и крстом. Са десне стране је венац маслиновог листа са плодом, а са леве стране венац храстовог листа са плодом. Присутни симболи на грбу су и златни пресек, елипса (васељенско јаје) и квадрат. Боје су: црвена, зелена, плава, златна и сребрна. Традиционална застава је тробојка црвено-плаво-беле боје.

У наставку седнице, на предлог председника Покрајинске владе Игора Мировића, Скупштина је изабрала Зорана Касаловића, дипломираног економисту из Житишта за заменика покрајинског секретара за финансије.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Донета је и Покрајинска скупштинска одлука о жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине. Правни основ за доношење те Покрајинске скупштинске одлуке је у члану 31. ал. 2. Статута АП Војводине, где је прописано да Скупштина доноси покрајинске скупштинске одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке и друге акте. Такође, и у члановима 172. ст. 2 и 192. тачка 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе којима је прописано да се оснивање, организација и начин рада жалбене комисије у аутономној покрајини уређује покрајинским прописима и да Аутономна покрајина Војводина путем својих органа, служби и организација, ближе уређује оснивање, организацију и начин рада жалбене комисије. На тај начин, заштита права службеника остварује се у двостепеном поступку. Као другостепени орган за одлучивање о жалбама службеника на решења којима се у управном поступку одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса, образује се жалбена комисија. 

На данашњем заседању је донета Покрајинска скупштинска одлука о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад. Скупштина је размотрила и усвојила Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2015. годину и донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2015. годину.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Покрајинска Скупштина је размотрила и прихватила Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Управе Алматинског региона (Република Казахстан) и донела следеће закључке:

•Закључује се Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Управе Алматинског региона (Република Казахстан);

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Управе Алматинског региона (Република Казахстан).

Циљ споразума је да се у складу са заједничким интересима покрене поступак успостављања сарадње две регије у области трговине, привреде, науке, технологије, као и у области културе, образовања, хуманитарних активности и других делатности од обостраног интереса.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Када је у питању међурегионална сарадња, Скупштина је на данашњем заседању донела и Декларацију под називом „Јака обновљена регионална политика за све регије након 2020. године“. Како је речено у образложењу на седници, Декларација доноси једно од најзначајнијих заједничких становишта европских регија, које је у вези са будућим изгледом и приоритетима финансирања из кохезионих фондова ЕУ након 2020. године, чији би корисник била и Аутономна покрајина Војводина.

Даље, Скупштина је утврдила Предлог кандидата за члана и заменика члана делегације Републике Србије за Веће региона у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе. Из реда покрајинских посланика, за члана је предложен Миленко Јованов, а за заменика члана Маја Седларевић. Предлог ће бити упућен Министарству државне управе и локалне самоуправе на даљу процедуру. 

На седници су још донете и Одлука о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, као и Одлука о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине. Уместо досадашњег директора Горана Васића, за новог директора Фонда именован је Ђорђе Раковић.