20. 12. 2017.Информација о одржаним седницама скупштинских одбора

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 20. децембар – Уочи одржавања 17. sеднице Скупштине Аутономне покрајине Војводине заказане за четвртак, 21. децембар, у покрајинској Скупштини данас су заседала четири скупштинска одбора.

На својој 14. седници, Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је, већином гласова усвојио и упутио Скупштини на разматрање и усвајање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. 

Обим буџета планиран је у износу од 68,6 милијарди динара. Укупан фискални дефицит пројектован је на нивоу од 3,7 милијарди динара, што је мање од шест одсто од укупних прихода и биће покривен из сопствених средстава, односно из пренетих расположивих средстава. Планирани покрајински буџет за 2018. годину већи је за готово пет милијарди динара у односу на почетни буџет донет за 2017. годину и за 1,2 милијарде у односу на буџет након другог ребаланса у августу ове године.

У складу са програмом Покрајинске владе, у коме је економски развој приоритет, што подразумева да ће се сваке године повећавати износи за капиталне расходе, што је тенденција и на републичком нивоу, основно обележје предложеног буџета за 2018. годину јесте трансформација структуре ресурса у корист оне компоненте буџета која представља инвестиционе расходе. За највеће стратешке пројекте од националног значаја обезбеђена је подршка и учешће Републике Србије, наводи се у образложењу Предлога покрајинског буџета за наредну годину.

Odbor za budžet i finansije

У наставку седнице, Одбор је размотрио и већином гласова усвојио и следеће предлоге: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. 

На седници је размотрено и прихваћено више предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде, водопривреде и шумарства, и то: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Odbor za poljoprivredu

На својој 17. седници, Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине размпотрио је, већином гласова усвојио и упутио Скупштини на разматрање и усвајање следеће предлоге: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018 годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Са детаљима предлога, чланове Одбора су на седници упознали представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. У конструктивној дискусији, између осталог, оцењено је да је наставак спровођења мера подршке пољопривредне политике на територији Покрајине изузетно важан посебно са становишта подршке и повећања квалитета живота у руралним подручјима. Полазећи од тога, у фокусу програма подршке у 2018. години биће мала и средња пољопривредна газдинства и предузећа са циљем њиховог опстанка на тржишту.      

На својој 11. по реду седници, Одбор за образовање и науку утврдио је  предлоге одлука о разрешењу чланова Савета Медицинског, Пољопривредног и Технолошког факултета у Новом Саду и Педагошког факултета у Сомбору, као и предлоге одлука о именовању чланова Савета наведених факултета.

Odbor za propiseОдбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој 14. седници са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом разматрао следеће предлоге: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018 годину, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години и Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.