29. 03. 2018.Одржана 20. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 29. март - Скупштина Аутономне покрајине Војводине на својој 20. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. У уводном образложењу на седници, Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка за финансије, казала је да се основни разлози доношења ребаланса налазе у приоритетним потребама за улагањем у здравство и у водопривреду, као и у позитивној оцени могућности задуживања. 

Укупна средства у буџету након усвајања ребаланса износе 70.466.375.048,87 динара. Овим ребалансом, покрајински буџет је увећан за 1,9 милијарди динара или за око 2,8 одсто. Од тог износа, 1,6 милијарди чине инвестициона улагања из задужења, а 300 милиона динара чине пренета средства из ранијих година. Нова инвестициона улагања у висини од 1,6 милијарди динара предвиђена су за област здравства и водопривреде на територији АП Војводине.

Sednica Skupštine AP VojvodineНаиме, за капиталне инвестиције у здравство, ребалансом је планирана једна милијарда динара, и то за најхитније потребе здравствених установа чији је оснивач АП Војводина. Новац ће бити утрошен за куповину неопходне савремене медицинске опреме, као што су магнетна резонанца, ЦТ уређаји, ангио-сала за неуролошке болести, мамографи и друга опрема.

Шесто милиона динара намењено је Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, за инвестициона улагања у четири приоритетна пројекта у циљу заштите од полплава и коришћења вода на територији АП Војводине. Ради се о наставку радова на обалоутврди "Гомолава", на реци Сави код Хртковаца, санацији критичног места на обали Дунава на локалитету Лабудњача код Вајске, за реконструкцију црпне станице Бездан 2 и за пројекат ревитализације Великог бачког канала.

Sednica Skupštine AP VojvodineНакон доношења Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу покрајинског буџета, у циљу остваривања наведених приоритета из ове одлуке, Скупштина је донела и Покрајинску скупштинску одлуку о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, а након ње и Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018 годину.

Скупштина АП Војводине је на данашњој седници, обавила расправу о Годишњем извештају Покрајинског заштитника грађана омбудсмана за 2017. годину и на тај начин се упознала са радом, активностима, структуром обрађених предмета, статистичким подацима и са препорукама Омбудсмана.

Даље, донета је Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као и Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине. На својој 20. седници, Скупштина АП Војводине је донела и Одлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.