06. 07. 2018.Pastor: Definisati mehanizme za konkretizovanje dunavsko-savske saradnje

Ulm, 06. jul – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor učestvovaoje danas u nemačkom gradu Ulmu na konferencji „Investicione mogućnosti u Dunavsko – savskom regionu“, koja se održava u okviru 11. Međunarodnog festivala dunavskih regija i gradova.

Pored predstavnika AP Vojvodine, o strategiji i smernicama za ubrzanje procesa intenziviranja saradnje Dunavsko-savskog regiona, govorili su predstavnici resornih ministarstava Vlade Baden-Virtemberga, industrijskih i trgovinskih komora, kao i predstavnici Vlade Republike Hrvatske. Na konferenciji učestvuju i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović. 

Govoreći o jačanju uloge lokalnih i regionalnih parlamenata u ovom procesu, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor istakao je važnost institucionalizacije u smislu osnivanja koordinacionog tela u koje bi trebalo uključiti predstavnike regionalnih i lokalnih institucija u cilju razmene informacija, kao i definisanja zajedničkog nastupa prema podsticajnim fondovima.

„Koordinaciono telo bi se sastojalo od po jednog predstavnika svakog partnera i osiguralo redovne kontakte i razmenu informacija između radnih tela parlamenata i lokalnih samouprava“, inicirao je Pastor, koji je istakao važnost kontinuiranog osposobljavanja saradnika uprava za pripremu projektne dokumentacije radi konkurisanja pri raznim EU fondovima.

Pastor je podsetio i na značaj programa prekogranične saradnje.

„Siguran sam da ćemo se složiti da ključnu ulogu u kreiranju strategije razvoja Dunavsko-savskog regiona ima politika, jer samo politika može Dunav i Savu kao prirodne granice transformisati u prirodni most koji povezuje ne države, već bliske susede, i iz perspektive bliskog susedstva razvijati ono što razumemo kao prostor u kojem je svaki pojedinac naučen da misli u jeziku i kulturama raznih naroda“, rekao je Pastor. 

Saradnja u Dunavsko-savskom regionu inicirana je 2014. godine tokom održavanja ulmskog Međunarodnog festivala dunavskih gradova i regija, kako bi se stvorio institucionalni okvir za lakšu saradnju u oblastima privrede, turizma, obrazovanja, zaštite životne sredine, mobilnosti radne snage i drugo.

Predsednik Pastor će tokom današnjeg dana prisustvovati i svečanom otvaranju 11. Međunarodnog festivala dunavskih gradova i regija, a u delegaciji Skupštine AP Vojvodine je i generalni sekretar Nikola Banjac.

U okviru panela, održane su i individualne prezentacije regija i gradova koji učestvuju u ovoj saradnji, a potencijale AP Vojvodine predstavio je pomoćnik u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu Jovan Podraščanin.

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.