14. 09. 2018.Одржана седница Одбора за образовање и науку

Odbor za obrazovanjeНови Сад, 13. септембар – На својој 14. седници, Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.У уводном образложењу предлога, наведено је да се разлози за доношење одлуке налазе у Закону о о основама система образовања и васпитања, којим је прописано да акт о мрежи јавних средњих школа на територији АП Војводине доноси надлежни орган аутономне покрајине, уз примену критеријума које утврђује Влада Републике Србије, што је и учињено. Мрежу јавних средњих школа на територији АП Војводине чини 129 средњих школа распоређених у седам округа.  Полазећи од критеријума и организационих потреба, наведеним актом планирано је укидање односно спајање по две школе у општинама Нови Кнежевац и Апатин. У Новом Кнежевцу, планирано је спајање Гимназије и Средње стручне школе Доситеј Обрадовић, док је у Апатину планирано спајање Гимназије Никола Тесла и Средње грађевинске и дрвопрерађивачке стручне школе. Након разматрања, Одбор је усвојио предлог и предлаже Скупштини да га размотри и да донесе покрајинску скупштинску одлуку о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији АП Војводине.