16. 10. 2018.ПРВА ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ЛОКАЛНИХ СКУПШТИНА СРБИЈЕ

ПРВА ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ЛОКАЛНИХ СКУПШТИНА СРБИЈЕ одржаће се у Скупштини Аутономне покрајине Војводине18. и 19. октобра 2018. године, уз учешће представника преко 100 скупштина општина и градова Републике Србије.

Конференцију организује Скупштина Аутономне покрајине Војводине и Град Нови Сад, у сарадњи са пројектом  "Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине - друга фаза", коју финансира Влада Швајцарске, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП). Конференција је резултат континуиране сарадње Града Новог Сада, АП Војводине, Владе Швајцарске и УНДП-а, започете прошлог октобра на скупу посвећеном дигитализацији и функционисању Е-парламента.

Циљ одржавања ПРВЕ ГОДИШЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ СКУПШТИНА СРБИЈЕ је да се утврде модалитети сарадње и размене искуства, у светлу доношења Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.

Кроз панел дискусије учесницима ће бити представљени законски прописи, који уводе нове правне алате ради јачања надзорне улоге скупштина на локалном нивоу, као и нову парламентарну праксу: јавна слушања и поступак јавне расправе. Такође, посебна пажња ће бити посвећена примени и утицају дигиталних платформи и иновација на парламенте, али и на позитивне промене по питању јавности у раду на локалном нивоу како би се успоставила што ефикаснија двосмерна комуникација са грађанима. Поред наведених тема, учесницима конференције биће указано на значај које локалне скупштине имају за остваривање и праћење спровођења Циљева одрживог развоја .

ПРВА ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ЛОКАЛНИХ СКУПШТИНА CРБИЈЕ успоставиће платформу за сарадњу и размену искуства између скупштина општина и градова, уз промоцију принципа јавности у раду и одговорног управљања. Идеја је да овакав вид окупљања представника парламената, постане редовна пракса. На конференцији је предвиђено учешће високих представника републичке и покрајинске администрације, Града Новог Сада, као и представника локалних самоуправа, дипломатског кора, међународних организација, регионалних развојних агенција, представника приватног и невладиног сектора.

Свечано отварање Конференције је 18. октобра 2018., у 10 часова, у Великој сали Скупштине АП Војводине. 

Молимо да извештавате.