02. 11. 2018.Održana sednica Odbora za propise

Odbor za propiseNovi Sad, 2. novembar - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 21. sednicu. Pored članica i članova Odbora, sednici su prisustvovali i Nikola Banjac, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine i Boris Bajić, zamenik generalnog sekretara.

Predsednik Odbora Saša Levnajić informisao je članove Odbora da je Radna grupa za izradu Nacrta odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine koju je Odbor formirao na inicijativu predsednika Skupštine AP Vojvodine, dostavila Izveštaj sa svoje sednice, održane 31. oktobra ove godine, radi razmatranja i usvajanja.

U obrazloženju je navedeno da je Radna grupa na sednici razmotrila predloge koje su dostavile poslaničke grupe, nakon čega je sačinila Izveštaj i dostavila ga resornom skupštinskom Odboru. Nakon razmatranja, Odbor je jednoglasno usvojio Izveštaj.   

Takođe, Odbor za propise je na današnjoj sednici razmotrio i usvojio još tri predloga za izmenu skupštinskog Poslovnika, koje su podneli članovi tog Odbora, prof. dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov i Lajoš Paći.

Odbor za propiseNakon usvajanja izveštaja Radne grupe i pomenutih poredloga, Odbor je na sednici utvrdio Nacrt odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine koji će biti dostavljen Kolegijumu Skupštine AP Vojvodine radi pribavljanja mišljenja. Nakon dobijanja mišljenja, Odbor će održati novu sednicu na kojoj će utvrditi Predlog odluke.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.