02. 11. 2018.Održana sednica Odbora za propise

Odbor za propiseNovi Sad, 2. novembar - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 21. sednicu. Pored članica i članova Odbora, sednici su prisustvovali i Nikola Banjac, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine i Boris Bajić, zamenik generalnog sekretara.

Predsednik Odbora Saša Levnajić informisao je članove Odbora da je Radna grupa za izradu Nacrta odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine koju je Odbor formirao na inicijativu predsednika Skupštine AP Vojvodine, dostavila Izveštaj sa svoje sednice, održane 31. oktobra ove godine, radi razmatranja i usvajanja.

U obrazloženju je navedeno da je Radna grupa na sednici razmotrila predloge koje su dostavile poslaničke grupe, nakon čega je sačinila Izveštaj i dostavila ga resornom skupštinskom Odboru. Nakon razmatranja, Odbor je jednoglasno usvojio Izveštaj.   

Takođe, Odbor za propise je na današnjoj sednici razmotrio i usvojio još tri predloga za izmenu skupštinskog Poslovnika, koje su podneli članovi tog Odbora, prof. dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov i Lajoš Paći.

Odbor za propiseNakon usvajanja izveštaja Radne grupe i pomenutih poredloga, Odbor je na sednici utvrdio Nacrt odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine koji će biti dostavljen Kolegijumu Skupštine AP Vojvodine radi pribavljanja mišljenja. Nakon dobijanja mišljenja, Odbor će održati novu sednicu na kojoj će utvrditi Predlog odluke.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.