23. 11. 2018.Najavljene aktivnosti povodom Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 23. novembar - Na konferenciji za medije održanoj u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, predstavnice pokrajinskih rodnih mehanizama, među kojima su bile i predstavnice Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine, Mia Strajin i Ana Tomanova Makanova, najavile su niz događaja koji će biti održani povodom Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, na teritoriji AP Vojvodine.  

U okviru kampanje, kao i prethodnih godina, akcenat će biti stavljen na zajedničku saradnju i umrežavanje svih rodnih mehanizama u cilju efikasnijeg delovanja na postizanju pune rodne ravnopravnosti. U tom smislu, pokrajinska polsanica Mia Strajin je ispred Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, najavila da će ta Mreža u pokrajinskom parlamentu, organizovati panel diskusiju na temu Izveštaja o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u porodici (Istambulska konvencija) – prvog državnog izveštaja koji Srbija podnosi GREVIO – ekspertskoj grupi, međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije Istambulske konvencije.

Ženska parlamentarna mrežaPrema rečima Mie Strajin, na ovaj način će se kroz pregled gde je Vojvodina u odnosu na ono što Istambulska konvencija predviđa, u odnosu na Srbiju i na primere dobre prakse koju bi trebalo održati, definisati podrška Ženske parlamentarne mreže da sa pozicije donosioca odluka stvara sistemske preduslove za borbu protiv nasilja nad ženama. Takođe, najavljena je i promocija knjige: „Pouke i polemike Milice Miletić Tomić“, priređivačice Vere Kopicl, koja će se održati u Skupštini AP Vojvodine, 26. novembra sa početkom u 11.00 časova.

Na konferenciji je istaknuto i da je jedan od vodećih principa Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine aktivna saradnja sa odbornicama skupština opština i gradova, nevladinim organizacijama, upravo u cilju postizanja sistemskih preduslova za sprovođenje politika jednakih mogućnosti.     

Ženska parlamentarna mreža

Aktivnosti pokrajinskih rodnih mehanizama povodom Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” na teritoriji AP Vojvodine, predstavile su i Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za ravnopravnost polova u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Snežana Knežević, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova i Diana Milović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova. 

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna kampanja koju obeležava 1700 organizacija u više od 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra na Dan ljudskih prava.

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.