19. 12. 2018.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 19. децембар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 22. седници, разматрао је и усвојио 21 предлог покрајинских скупштинских одлука, које ће бити предложене за дневни ред наредне седнице Скупштине АП Војводине.

Усвојен је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. Предлогом ове покрајинске скупштинске одлуке, за 2019. годину планиран је покрајински буџет од 74,4 милијарде динара. То је за 1,34 милијарди више у односу на ребалансирани буџет за 2018. годину. Како је наведено, покрајински буџет за 2019. годину пројектован је реално, у складу са фискалном стратегијом и захваљујући фискалној консолидацији оствареној у Републици Србији, планиран је на принципима да се очува достигнуто учешће капиталних расхода, односно инвестиција, ниво подршке мерама социјалне и демографске политике, наставак интензивног улагања у здравствени систем, као и за подршку пројектима у области заштите животне средине. Поред улагања у инфраструктуру и здравство, значајан део буджетских средстава и наредне године биће усмерен у привреду, пољопривреду и друге области.

Odbor za budžet i finansijeРазмотрени су и усвојени: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране мобилизације критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања саркопеније на територији Јужнобачког и Сремског округа за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Odbor za budžet i finansijeПредлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.