12. 02. 2019.Одржана седница Одбора за прописе

Odbor za propiseНови Сад, 12. фебруар – Одбор за прописе одржао је своју 25. седницу. Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље разматрао девет предлога покрајинских скупштинских одлука и пет посланичких амандмана.

Након разматрања, Одбор је мишљења да су свих девет предлога у сагласности са Статутом и правним системом земље, и то: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Русанда“.Odbor za propise Затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано Копово“; Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктрног коридора дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка Гора“.

Одбор је такође мишљења да су свих пет посланичких амандмана поднетих на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина, правно могући. На данашњој седници, Одбор за прописе донео је Годишњи програм рада за 2019. годину.