06. 03. 2019.Održana zajednička sednica Radne grupe Nacionalnog Konventa za Poglavlje 27 i Zelene parlamentarne grupe Skupštine AP Vojvodine

Zelena parlamentarna grupaNovi Sad, 6. mart - U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, danas je održana zajednička sednica Radne grupe Nacionalnog Konventa o EU za Poglavlje 27 i Zelene parlamentarne grupe u pokrajinskom parlamentu.

Na sednici, kojoj su prisustvovali i predstavnici udruženja i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, razmotrene su mogućnosti i nadležnosti iz Poglavlja 27 u okviru pregovaračkog procesa između Republike Srbije i Evropske unije, predstavljene su aktuelnosti, dosadašnji rezultati, obaveze u narednom periodu i razmenjena su iskustva i mišljenja, kao i mogućnosti zajedničke saradnje. Takođe, predstavljen je i rad Zelene parlemantarne grupe. 

U ime Zelene parlamentarne grupe Skupštine AP Vojvodine prisutne je pozdravila Branislava Jeftić, predsednica Predsedništva Zelene parlamentarne grupe. Izražavajući zadovoljstvo održavanjem zajedničke sednice, Branislava Jeftić je ocenila da današnji skup pokazuje spremnost da se zajednički radi na unapređenju i promociji politika zaštite životne sredine i održivog razvoja.  

Zelena parlamentarna grupa„Posebno mi je zadovoljstvo što ćemo danas imati priliku da zajedno sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji prodiskutujemo o tome šta je do sada urađeno, šta još treba i može da se uradi u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji iz nadležnosti poglavlja 27, uzimajući u obzir da je jedan od osnovnih principa rada Zelene parlamentarne grupe zalaganje za uvođenje zelenog aspekta u procese kreiranja i donošenja ključnih političkih odluka, kazala je Branislava Jeftić. 

Očuvanje životne sredine za sadašnje i buduće generacije treba da nam bude zajednički cilj, jer mi koji smo kreatori politika, svoje pozicije donosilaca odluka, treba da iskoristimo kako bismo pružili institucionalnu podršku u izradi i primeni politika kojima se garantuje bolje zdravlje stanovništva, očuvanje prirodnih resursa, konkurentna privreda, bolji kvalitet života, kao i borba protiv klimatskih promena. 

Zelena parlamentarna grupa

Mislim da je važno da svi zajedno izađemo sa današnjeg skupa sa osećajem da smo svesni značaja saradnje, i istovremeno sa zadatkom da kontinuirano ulažemo napor i radimo na unapređenju naše saradnje i stvaranju neraskidivih veza sa ciljem uticaja na donošenje propisa iz oblasti zaštite životne sredine, rekla je u svom obraćanju Branislava Jeftić.

O ulozi Nacionalnog Konventa u pridruživanju EU sa akcentom na oblast zaštite životne sredine, govorila je Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog Konventa o EU. Radne grupe Nacionalnog Konventa na različite načine aktivno učestvuju u pregovaračkom procesu i blisko sarađuju sa Pregovaračkim timom i drugim nadležnim mehanizmima Vlade Republike Srbije. Radne grupe čine predstavnici nevladinih organizacija, privrede, sindikata, instituta, profesionalnih organizacija, lokalnih samouprava, medija i drugih zainteresovanih i relevantnih grupa za određene teme, kazala je Nataša Dragojlović.

Zelena parlamentarna grupa

Kada je u pitanju napredak Srbije u vezi sa Poglavljem 27, kao i dosadašnje preporuke, Nataša Đereg, koordinatorka RG NKEU za Poglavlje 27, naglasila je da je uz sveobuhvatan i zajednički pristup i rad, za postizanje maksimalnih rezultata ključno da znamo koje su nam sve mogućnosti na raspolaganju, šta smo do sada uradili i šta još treba da uradimo u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Nacionalni Konvent ima dobru saradnju sa Vladom što pokazuje i podatak da je od strane Vlade prihvaćeno oko osamdeset odsto predloga Konventa. Važno nam je i šta se radi na lokalu, jer će tu građani najviše osetiti direktan uticaj primene mera u oblasti zaštite životne sredine, što znači da lokalne samouprave imaju posebnu ulogu i odgovornost u ovoj oblasti, dodala je Nataša Đereg.

U narednih sedam godina za usaglašavanje zakonske regulative sa evropskim zakonodavstvom biće potrebno više od deset milijardi evra. Budući da je reč o velikom novcu koji premašuje budžetske mogućnosti, obazrivost i preventivno delovanje, glavni su mehanizmi u sprovođenju politike zaštite životne sredine i prilagođavanju EU. 

Zelena parlamentarna grupa

U Srbiji, kada je u pitanju poglavlje 27 urađene su strategije za rešavanje brojnih ekoloških pitanja, rečeno je između ostalog na skupu. Predlozi i preporuke sa današnje sednice biće pretočeni u odgovarajuće zaključke sa kojima će nadležne institucije i zainteresovana javnost biti  upoznati.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.