13. 03. 2019.Pokrajinski ombudsman uručio predsedniku Skupštine APV Godišnji izveštaj o radu

Novi Sad, 13. mart –  Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman prof. dr Zoran Pavlović uručio je danas predsedniku Skupštine AP Vojvodine Ištvanu Pastoru Godišnji izveštaj o radu za 2018. godinu.

U izveštaju se, između ostalog, navodi da je institucija Pokrajinski zaštitnik građana puno pažnje posvetila unapređenju ljudskih i manjinskih prava, prava deteta, rodne ravnopravnosti i drugo. Takođe, ocenjeno je da bi u narednom periodu trebalo više pažnje posvetiti jačanju preventivnog delovanja institucija.

Predsednik Pastor istakao je zadovoljstvo dosadašnjom dobrom saradnjom dve institucije i izrazio uverenje da će ta saradnja u budućnosti biti sve jača i intenzivnija. 

Na sastanku je dogovoreno da će se, u skladu sa skupštinskom procedurom i rokovima, ovaj Izveštaj naći pred poslanicima pokrajinskog parlamenta na prvom narednom zasedanju Skupštine APV.

U skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu, Pokrajinski ombudsman podnosi Skupštini APV redovan godišnji izveštaj o radu najkasnije do 31. marta, a u kojem se navode podaci o aktivnostima ove institucije za prethodnu godinu. 

U svom godišnjem izveštaju Ombudsman navodi informacije o aktivnostima u prethodnoj godini, podatke o uočenim nepravilnostima u radu organa uprave, daje ocenu rada organa uprave sa stanovišta primene propisa, kao i predloge za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe uprave.

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.