08. 04. 2019.Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

Нови Сад, 08. април – На данашњој седници Одбора за културу и јавно информисање, чланови овог Одбора разматрали су годишњи Извештај о раду Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2018. годину. 

Члановима Одбра Извештај је представио заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина Јанош Орос.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману, Покрајински омбудсман подноси Скупштини АПВ редован годишњи извештај о раду најкасније до 31. марта, а у којем се наводе подаци о активностима ове институције за претходну годину. 

Чланови Одбора усвојили су на данашњој седници Годишњи програм рада за 2019. годину. Према члану 49 Пословника о раду Скупштине АП Војводине, на предлог председника одбора доноси се годишњи програм рада, о чему се обавештава председник Скупштине АП Војводине. Одбор може давати предлоге за годишњи план рада најкасније до 01. децембра текуће године за годишњи план рада за наредну годину.