08. 04. 2019.Одбори разматрали Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана

Заједничка седница скупштинских одбораНови Сад, 8. април - Одбори за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, за пољопривреду и за националну равноправност, одржали су данас своју заједничку седницу на којој су се упознали са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2018. годину. 

У годишњем извештају, између осталог, представљене су активности Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, прикупљене и обрађене информације о раду органа управе и о примени прописа, праћењу процеса доношења покрајинских скупштинских одлука и вршењу надзора над радом органа, о уоченим недостацима, као и о препорукама и предлозима упућеним у циљу ефикаснијег рада управе и побољшања положаја грађана у односу на органе управе. 

У претходној години, институција Омбудсмана је у свом раду посебну пажњу посветила унапређењу људских и мањинских права, унапређењу права детета и унапређењу родне равноправности.Одбори су у разматрању извештаја посебну пажњу посветили оним деловима извештаја који се односе на њихове надлежности и делокруг рада. Одбори у свом закључку са седнице, предлажу Скупштини да обави расправу о Годишњем извештају Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2018. годину и да се упозна са неведеним документом и радом Омбудсмана.