09. 04. 2019.Одржана седница Одбора за равноправност полова

Odbor za ravnopravnost polovaНови Сад, 9. април - Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 15. седници, разматрао је Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2018. годину.Приликом разматрања, акценат је стављен на упознавање чланица и чланова Одбора са делом извештаја који се односи на стање у области остваривања равноправности полова, о чему је на седници говорила Снежана Кнежевић, заменица Покрајинског заштиника грађана – омбудсмана за равноправност полова. 

Између осталог, она је навела да је у 2018. години родна равноправност била у средишту пажње због промене законског оквира који треба да омогући боље механизме за постизање родне равноправности и напредак у борби против насиља над женама, већој заступљености и економском оснаживању жена, као и у спречавању дискриминације приликом запошљавања и напредовања жена. У АП Војводини су настављене активности укључивања родног буџетирања у програмску структуру буџета АП Војводине.

У сарадњи са сродним родним механизмима, настављене су активности као што су одрганизација и одржавање округлих столова и јавних едукативних скупова о родној равноправности и сродним темама, породичном насиљу, положају осетљивих и рањивих група, истраживања о положају жена и мушкараца у АП Војводини, репродуктивном здрављу жена са инвалидитетом, затим, активности у оквиру мреже „Живот без насиља“, као и друге активности од значаја за родну равноправност.

Odbor za ravnopravnost polovaОдбор је на данашњој седници разматрао и усвојио и Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2018. годину, који је представила Дијана Миловић, дирекјторка тог завода. У складу са Пословником о раду, надлежностима и делокругом рада,  Одбор је на седници донео и Годишњи програм рада Одбора за равноправност полова за 2019. годину.