13. 06. 2019.Poslanici Zelene parlamentarne grupe posetili Veliki bački kanal

Novi Sad, 13. jun – Zelena parlamentarna grupa Skupštine AP Vojvodne obišla je danas Veliki bački kanal u cilju upoznavanja sa stanjem revitalizacije, izmuljavanja i čišćenja vode, kao i sa uređenjem priobalja Velikog bačkog kanala.

U vrhu prioriteta zalaganja i rada Zelene parlamentarne grupe, koju čini više od 40 pokrajinskih poslanika, su radovi na Velikom bačkom kanalu, s obzirom na to da ovi poslanici svojim aktivnostima nastoje da podstiču i unapređuju stvaranje sistemskih preduslova za formulisanje i sprovođenje politika iz oblasti zaštite životne sredine.

Predsednica Predsedništva Zelene parlamentarne grupe Branislava Jeftić istakla je da zajedničkim naporima može da se utiče na povećanje svesti i sprovođenje akcija sprečavanja svake vrste zagađenja ali i na donošenje i sprovođenje propisa kojim bi  se dodatno zaštitila i očuvala kanalska mreža.

”Jedan od osnovnih principa rada Zelene parlamentarne grupe je zalaganje za uvođenje  “zelenog aspekta” u procese kreiranja i donošenja ključnih odluka koje se donose u Skupštini AP Vojvodine. Iz tog razloga ovom prilikom apelujemo na predstavnike  lokalnih/pokrajinskih/republičkih vlasti da svojim  angažovanjem pruže podršku lokalnim samoupravama za uspostavljanje dobre prakse kako u oblasti efikasnog upravljanja prirodnim resursima, uključujući utvrđivanje stabilne politike borbe protiv klimatskih promena, tako i u svim oblastima koje doprinose ruralnom razvoju i štite životnu sredinu”, rekla je Jeftić.  

Kako je naglašeno prilikom obilaska, zagađenje Velikog bačkog kanala, odakle voda otiče u reku Tisu, a zatim u Dunav, prepoznat je kao jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji. Kanal od Bezdana na Dunavu do Bečeja na Tisi, dugačak 118 km, je najzagađeniji nizvodno od Hidročvora Vrbas. Zagađenje je u velikoj meri posledica ispuštanja neprečišćenih industrijskih voda pre svih u Vrbasu, Kuli i Crvenki, kao i ispuštanje komunalnih otpadnih voda bez prethodnog tretmana. Zbog decenijskog zagađenja, Veliki bački kanal predstavlja crnu ekološku tačku na nacionalnom i evropskom nivou, zbog čega je rešavanje ovog problema od  državnog i međunarodnog interesa.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je 2017. godine Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas. 

Izradom prostornog plana područja posebne namene stvorio se planski osnov za radove čišćenja kanala, u smislu definisanja deponijskih polja za odlaganje mulja i definisanje tehnologije prečišćavanja istog, kao i način korišćenja vodnog zemljišta nakon završetka postupka remedijacije. 

Prilikom današnje posete, stručnu podršku i vođenje kroz sve segmente radova na Velikom bačkom kanalu pružili su predstavnici JVP Vode Vojvodine na čelu sa pomoćnikom direktora Stevanom Ilinčićem zaduženim za HS DTD. 

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.