21. 06. 2019.Izveštaj sa sednica skupštinskih odbora

Novi Sad, 21. jun – U Skupštini AP Vojvodine danas su održane sednice Odbora za omladinu i sport, Odbora za poljoprivredu, Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbora za obrazovanje i nauku. 

Članovi Odbora za omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 11. sednici, razmatrao je Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2018. godinu, koji je dostavio Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta. Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta 2018. godinu, članicama i članovima Odbora na sednici je obrazložio dr Danijel Župić, direktor Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta. Nakon razmatranja, Odbor je prihvatio izveštaj.

Na sednici Odbora za poljoprivredu, članovi Odbora odredili su prof. dr Imrea Nađa, profesora Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, za člana konkursne komisije za imenovanje direktora JP“ Vojvodinašume“ Petrovaradin, ispred Odbora za poljoprivredu Skupštine APV.

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci razmatrao je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda i završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu. Nakon predstavljanja Izveštaja i razmatranja, članovi Odbora prihvatili su Izveštaj.

Članovi Odbora za obrazovanje i nauku razmatrali su na današnjoj sednici i prihvatili Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period januar-decembar 2018. godine, Informaciju o upisu studenata na fakultete Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2018/2019. godini sa zaključcima, Informaciju o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Autonoma pokrajina Vojvodina u školskoj 2018/2019. godini sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina sa zaključcima, Informaciju o prijemu studenata u studentske centre na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2018/2019 godini sa zaključcima, Informaciju o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika sa posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2018/2019. godini sa zaključcima i Informaciju o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2018/19 sa zaključcima.

Takođe, članovi Odbora razmotrili su i utvrdili Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.