08. 10. 2019. Женска парламентарна мрежа Скупштине АПВ најављује активности у седам локалних самоуправа

Нови Сад, 8. октобар - Поштујући водеће принципе рада а то су сарадња и подршка,  Женска парламентарна мрежа Скупштине АП Војводине ће у циљу  унапређења положаја жена и њиховог економског оснаживања, у сарадњи са женским одборничким мрежама,  у наредном периоду одржати седам тематских догађаја у циљу унапређења положаја жена и њиховог економског оснаживања.

У оквиру ових активности планирана је организација седам округлих столова у седам локалних самоуправа у АП Војводини и то: Оџаци, Вршац, Кикинда, Бечеј, Суботица, Житиште и Шид. 

Теме које ће посланице, одборнице скупштине општине, покрајински и локални актери и институције разматрати на овим догађајима су: „Развој туризма и економско оснаживање жена“, „Жене лидерке“, „Жене у политици“, „Жене и медији“, „Жене на тржишту рада“, „Економско оснаживање жена у руралним подручјима“ и „Женско предузетништво“, а које су кључне у циљу постизања системских предуслова за спровођење политика једнаких могућности.

Како би конкретизовали заједнички рад, Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине са Женским одборничким мрежама као резултат очекује дефинисање наредних корака који ће довести до одрживог и ефикасног решења које је спроводиво, те да се пружи подршка заједничким програмима којима се промовише родна равноправност.

Управо оваквим заједничким акцијама Женска парламентарна мрежа настоји да путем активне дискусије, разменом искустава, предлога и идеја пружи инститиционалну подршку за унапређење положаја жена у нашем друштву. Такође, намера је да сви који су на позицији доносиоца одлука пруже подршку, кoja je веома значајна јер је без ње немогуће радити на унапређењу и промоцији политика родне равноправности и градити равноправно друштво.  

Стога, Женска парламентарна мрежа у Скупштини АП Војводине се снажно залаже за увођење женског гласа у процесе креирања и доношења кључних политичких одлука.  

Прва у низу акција одржава се 10. октобра 2019. године, у 11 часова, у Оџацима, на тему „Развој туризма и економско оснаживање жена“, на којем ће присутни разматрати могућности коришћења туризма као начина на који предузетнице, власнице малих предузећа, и радно неактивне жене могу да искористе своје потенцијале.