20. 11. 2019.Ženska parlamentarna mreža u Bečeju na okruglom stolu Žene u politici

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad/Bečej, 20. novembar – U organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, danas je u Bečeju održan okrugli sto pod nazivom: „Žene u politici“. Ovo je bio pretposlednji u nizu okruglih stolova koje Ženska parlamentarna mreža organizuje u sedam vojvođanskih lokalnih samouprava u nameri da se putem aktivne diskusije, razmene iskustava, predloga i ideja, pruži institicionalna podrška unapređenju položaja žena. 

U okviru centralne teme, predstavljena su iskustva žena u politici, bilo je reči o položaju i zastupljenosti žena u politici, kao i o izazovima i brojnim problemima sa kojima se one suočavaju u političkom i javnom životu. Date su preporuke za osnaživanje žena da aktivnije učestvuju u političkom životu i doneti su odgovarajući zaključci. 

Ženska parlamentarna mrežaUčesnice okruglog stola pozdavio je predsednik opštine Bečej Dragan Tošić, koji je naglasio da je ponosan na činjenicu da se u lokalnoj samoupravi u Bečeju posvećuje posebna pažnja pitanjima iz oblasti ravnopravnosti polova, zastupljenosti žena na javnim funkcijama, jednakim šansama i dobroj saradnji i koordinaciji između svih lokalnih mehanizama rodne ravnopravnosti.    

Edit Silađi, koordinatorka Ženske odbornička mreže u Skupštini opštine Bečej, pohvalila je rad i aktivnosti žena, političarki i odbornica u ovoj opštini, ukazujući da je u Bečeju dostignut visok nivo rodne ravnopravnosti kao i da je u ovom mandatu u opštini Bečej, na rukovodećim pozicijama više žena nego muškaraca. Na inicijativu lokalnih odbornica i njihovog angažovanja u političkom životu, opština je u cilju jačanja rodne ravnopravnosti, donela odgovarajuće strateške dokumente. Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbede uslovi za ekonomski napredak i osnaživanje žena u opštini i njenoj okolini. Kroz različite projekte, ženama su posebno u ruralnim naseljima i selima približene nadležnosti lokalne samouprave, mogućnosti podrške i usluge koje mogu da dobiju od lokalne administracije, navela je Edit Silađi.

Ženska parlamentarna mrežaPokrajinska poslanica i članica Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine Stojanka Lekić,predstavila je na okruglom stolu ličnu kartu Mreže i neke od njenih najvažnijih ciljeva i aktivnosti, naglašavajući značaj zajedničkog rada, umrežavanja ideja i međusobne podrške. Ona je ovom prilikom ohrabrila žene da uprkos izazovima i poteškoćama sa kojima se suočavaju, uzmu aktivnu ulogu u političkom životu i da se izbore za donošenje dobrih odluka. “Ako imate cilj i fokus ne obraćajte pažnju na one koji bacaju kamenje na vas,“ poručila je Stojnaka Lekić svojimm koleginicama. 

„Odmah po osnivanja Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodne radili smo na podršci formiranju i jačanju odborničkih mreža u lokalnim parlamentima po Vojvodini. Bilo nam je važno da od samog početka našeg rada, odbornicama približimo naše ciljeve i naš rad, da ih povežemo i pozovemo da dođu u Skupštinu AP Vojvodine i da čuju šta imaju da kažu ne smo poslanice, već i strčunjaci koji se bave temema rodne ravnopravnosti. Odborničke mreže su važne jer u njima učestvuju sve žene udružene u zajedničkim idejama koje prevazilaze političke razlike, a ovakvi skupovi su šansa da zajednički produbimo svoje ideje, da se povežemo i da zajednički, lakše, brže i bolje ostvarimo svoje ciljeve. Imamo lokalne samouprave koje svojim primerima dobre prakse mogu da podstaknu i druge opštine da bolje rade na unapređenju položaja žena i njihovom podsticaju da budu zastupljenije i aktivnije u procesima donošenja odluka,“ rekla je Stojanka Lekić.

Svojim obraćanjima, podršku ženama u politici i odbornicama na današnjem okruglom stolu uputile su i članice Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, Jovanka Čolak Kirali, Slađana Jovanović i Stanka Mihajlov.   

Ženska parlamentarna mreža

Pored članica Ženske parlamentarne mreže pokrajinske Skupštine i predstavnica domaćina skupa, opštine Bečej, na današnjem okruglom stolu posvećenom ženama u politici, primere dobre prakse i iskustva podelile su i predstavnice opština i odborničkih mreža iz Odžaka, Kikinde, Srbobrana, Beočina i Novog Sada.

Mr Latinka Vasiljković, predsednica opštine Odžaci, predstavila je primere dobre prakse u ostvarivanju rodne ravnopravnosti u ovoj opštini i naglasila da su žene u opštini, zahvaljujući svom znanju i kompetencijama, ali i posvećenosti opštine pitanjima rodne ravnopravnosti, u većini nosioci najznačajnijih javnih funkcija. Opština Odžaci je u pogledu ostvarivanja rodne ravnopravnosti i podrške ženama, poslednjih godina krenula u dobrom pravcu, posebno kada je reč o podršci ekonomskom osnaživanju žena, ocenila je mr Latinka Vasiljković.  

Stanislava Hrnjak, predsednica Skupštine grada Kikinde, kazala je da je za ovaj grad koji ima razvijene mehanizme rodne ravnopravnosti, najveći izazov rad na udruživanju žena i na njihovom animiranju da se aktivnije uključe u sprovođenje dobrih inicijativa i odluka u praksi. To se posebno odnosi na aktivnosti koje su javnog karaktera i koje imaju za cilj ekonomsko osnaživanje žena. 

Ženska parlamentarna mrežaMilena Alargić, predsednica Skupštine opštine Srbobran prenela je svoja iskustva bavljenja politikom i javnim poslom i predočila da je imala ozibljne izazove u pogledu prepreka i stereotipnog omalovažavanja, koje je uspela da nadvlada velikim trudom, radom, zalaganjem i znanjem. 

Ženska odbornička mreža u Skupštini grada Novog Sada se svojim kontinuiranim aktivnostima i zalaganjima na postizanju pune rodne ravnopravnosti, putem aktivnog učešća žena u politici, izborila za značajne političke odluke i mere podrške ženama i ima veliku podršku gradonačelnika Novog Sada, navela je Mirjana Vasilić, predstavnica Ženske odborničke mreže Skupštine Grada Novog Sada.

Vera Radosavljević iz Ženske odborničke mreže Skupštine opštine Beočin kazala je da se žene političarke u toj opštini nesebično trude da svojim radom svakodnevno doprinose rodnoj ravnopravnosti i da nastoje da budu prepoznate u svojim aktivnostima. 

Učesnice okruglog stola posvećenog ženama u politici donele su sledeće zaključke:

•Predlaže se odbornicama lokalnih samouprava da se aktivno zalažu za unapređenje rada ženskih odborničkih mreža i da u svojim lokalnim samoupravama zagovaraju kreiranje programa za osnaživanje žena i edukacija žena kako bi se aktivnije bavile pitanjem rodne ravnopravnosti i položajem žena;

•Apeluje se na odbornice lokalnih samouprava da razvijaju i osnažuju žensku solidarnost, uz kontinurano podizanje svesti o poziciji i pravima žena, jer je veoma važno da žene same sebe stalno doživljavaju kao ravnopravne i da nikad ne odustanu od zacrtanih ciljeva;

•Apeluje se na predstavnike svih nivoa vlasti, odbornice i ženske odborničke mreže da se u svojim lokalnim samoupravama zalažu za jednake mogućnosti i ravnopravan pristup žena i muškarca položajima moći i odlučivanja u svim oblastima javnog i političkog života na svim nivoima, uključujući nivo izvršne vlasti i oblasti u kojima su žene naročito malo zastupljene (ekonomija, bezbednost, energetika, saobraćaj, sport...).

•Apeluje se na predstavnike svih nivoa vlasti, odbornice i ženske odborničke mreže da se u javnom informisanju i svojim medijskim obraćanjima zalažu za promociju dostignuća žena u javnom i političkom životu, ekonomiji, preduzetništvu, nauci, obrazovanju i drugim oblastima stvaralaštva;

•Apeluje se da je, sa ciljem borbe protiv rodnih stereotipa, neophodno medijski promovisati probleme rodne ravnopravnosti i javno zagovarati donošenje i sprovođenje programa za unapređenje položaja žena.  

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.