25. 11. 2019.U Skupštini Vojvodine održano predavanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Seminar o Skupštini VojvodineNovi Sad, 25. novembar - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, zajedno sa pomoćnikom generalnog sekretara Službe poverenika u Sektoru za nadzor Zlatkom Petrovićem, održao je danas u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, predavanje o primeni novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

Predavanje je održano sa ciljem da rukovodioci i zaposleni u Službi Skupštine, pokrajinskim sekretarijatima i organima pokrajiinske uprave, nadograde postojeća i steknu nova znanja o pravu na zaštitu podataka o ličnosti i da se kroz razgovor sa predstavnicima Službe poverenika posebno upoznaju sa novinama koje je doneo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti sa osvrtom na primenu tog zakona u Pokrajinskim organima. 

Seminar o Skupštini Vojvodine

Kroz prezentaciju Zakona, interaktivan dijalog, stručna tumačenja, pitanja i odogovre, akcenat je stavljen na zaštitu podataka o ličnosti u organima državne uprave, odnosno postupanje prilikom obrade i zaštite podataka o ličnosti u Službi Skupštini AP Vojvodine, pokrajinskim sekretarijatima i drugim organima AP Vojvodine koji u okviru svoje nadležnosti utvrđene propisima, obrađuju podatke funkcionera (izabranih, imenovanih, postavljenih lica), zaposlenih lica, kao i drugih lica,

zatim, na tokove ovih podataka, na mere zaštite, na usklađivanje i donošenje neophodnih internih akata i ob

razaca, zbirke podataka i evidencije o zbirkama podataka, kao i na druga relevantna pitanja koja su od značaja za pravilan rad i postupanje organa AP Vojvodine.     

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine i doneo je niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, njime su uvedena nova prava fizičkih lica i propisane su oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. 

Seminar o Skupštini Vojvodine

Cilj ovog zakona koji je da u vezi sa obradom podataka o ličnosti, svakom fizičkom licu obezbedi ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost i ostalih prava i sloboda.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.