21. 02. 2020.Одржана 36. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 21. фебруар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 36. седницу на којој је донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Наведена покрајинска скупштинска одлука донета је у циљу усклађивања изборног законодавства на свим нивоима у Републици Србији, након доношења Закона о изменама Закона о избору народних посланика и Закона о изменама и допуни Закона о локалним изборима. Између осталог, изменама и допуном, обухваћено је спуштање  изборног цензуса са досадашњих пет на три процента као и то да на изборним листама мора бити 40 одсто мање заступљеног пола.

Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. Укупна средства распоређена ребалансом буџета износе 77.792.768.480,39 динара и повећана су за 450.000.000,00 динара, или за 0,58% у односу на обим буџета који је утврђен почетном Покрајинском скупштинском одлуком у висини од 77.342.760.480,39 динара. Укупно повећање обима буџета у износу од 450 милиона динара, планирано је искључиво из пренетих средстава из ранијих година. 

Ребаланс буџета за 2020. годину сачињен је искључиво са једним разлогом, а то је укључивање пренетих средстава за која се истеком буџетске 2019. године показало да су већа од пројектованих приликом израде првобитног буџета. Низак почетни ниво интервенцијских средстава, релативно висока употреба истих у првим данима ове године и потреба да се обезбеди оптималан ниво флексибилности буџета до краја године, определили су доношење овог ребаланса.

Sednica Skupštine VojvodineНакон ребаланса, покрајинске посланице и посланици изгласали су и Покрајинску скупштинску одлуку о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Циљ доношења ове покрајинске скупштинске одлуке јесте да се обезбеде неопходна средства за финансирање изградње објекта „Каменица 3“ са ПЕТ центром и за увођење система аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског центра „Фрушка гора“.

У наставку седнице, Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о изради Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период од 2021. до 2035. године. Наиме, постојећи Регионални просторни план АП Војводине, донет 2011. године, важи до 2020. чиме су створени услови за израду новог. Активности на изради новог Просторног плана за подручје АП Војводине координисане су са активностима на изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године. Нови Регионални просторни план даће решења за дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора АП Војводине у складу са новим Републичким просторним планом. Упоредо са израдом Регионалног просторног плана, биће израђена и стратешка процена његовог утицаја на животну средину. 

На седници је изгласана и Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Суботица – државна граница (правац Баја) са елементима за директно спровођење. Скупштина је на данашњој седници донела и Одлуку о именовању члана Савета Педагошког факултета у Сомбору.