05. 02. 2021.Информација са седница скупштинских одбора

Седнице скупштинских одбораНови сад, 05. фебруар – У Скупштини АП Војводине данас су заседала три скупштинска одбора. Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју другу по реду седницу. Одбор се на седници упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2019. годину. Акценат је стављен на део извештаја који обухвата активности те институције и стање у области равноправности полова. 

Претпрошлу годину су обележиле активности Покрајинског омбудсмана на подршци и праћењу спровођења потписаних међународних конвенција, затим, организација стручних конференција и истраживања у вези са репродуктивним здрављем жена, састанци са женским организацијама на подручју АП Војводине, дефинисање стратешких планова и рад у оквиру Мреже „ Живот без насиља“ и округли столови у оквиру Међународне кампање „16 дана активизма.“

Одбор је на седници донео Годишњи програм рада Одбора за равноправност полова за 2021. годину који је у складу са Пословником о раду и надлежностима Одбора, при чему је узета у обзир и актуелна епидемиолошка ситуација у земљи.    

Седнице скупштинских одбораСвоју прву по реду седницу одржао је и Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Одбор је на седници изабрао доц. др Горана Иванчевића за заменика председника Одбора за културу и јавно информисање.

Чланице и чланови Одбора су се упознали са Извештајем Покрајинског заштитника грађана- омбудсмана за 2019. годину. Одбор предлаже Скупштини да обави расправу о Извештају и да се на тај начин упозна са активностима и радом институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у 2019. години. На седници је донет и Годишњи програм рада Одбора за културу и јавно информисање за 2021. годину.

Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрао је на својој првој седници Милана Беару за заменика председника Одбора. На седници су представљена два годишња извештаја, и то: Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2019. године и Извештај о пословању Гаранцијског фонда АП Војводине за период од 01. Јануара -31. децембра 2019. године. У образложењима и дискусији, наглашено је да је Туристичка организација Војводине у извештајном периоду имала изузетно запажене промотивне активности, а једна од најзапаженијих акција била је „Војвођанска промо рапсодија.“ 

Седнице скупштинских одбораКада је реч о пословању Гаранцијског фонда истакнуте су успешно реализоване конкурсне активности Фонда у пружању гаранција домаћим привредницима, а пре свега пољопривредницима, с циљем да им се омогуће услови за добијање повољнијих кредита за пословање. Одбор је подржао оба извештаја и предлаже Скупштини да их размотри и усвоји.  

Донет је Годишњи план рада Одбора који је дефинисан на основу Пословника о раду и надлежности Одбора, а једна од планираних активности јесте и одржавање седница Одбора ван седишта Скупштине и упознавање са привредним актуелностима на терену.