26. 02. 2021.На видео конференцији договорен план наставка успешне сарадње Скупштине АПВ и Народне скупштине Републике Српске

Нови Сад, 26. Фебруар – На бази протокола о намерама Скупштине АП Војводине и Народне скупштине Републике Српске из 2011. године, Меморандума о сардадњи службе два парламента из 2017. године, као и Протокола о сарадњи АП Војводине и Републике Српске из 2018. године, Посланичка група пријатељства и сарадње Скупштине АП Војводине са Народном скупштином Републике Српске данас је одржала видео конференцију на којој је заједнички са партнерима из Скупштине Републике Српске, усагласила и донела Годишњи план рада за 2021. годину. 

У оквиру плана дефинисан је и начин рада у условима актуелне пандемије изазване корона вирусом. Oслањајући се на досадашње успешно реализоване, започете и планиране заједничке активности, у циљу наставка сарадње у условима пандемије, на обострано задовољство припремљен је Годишњи план рада за 2021. годину. Између осталог,  план обухвата сарадњу и заједничке активности скупштинских представника, радних тела и стручних служби, као и пружање снажне подршке развоју сарадње између локалних самоуправа, привредних субјеката, институција и организација у свим областима од заједничког интереса.

Испред Скупштине АП Војводине, на конференцији су учествовали генерални секретар Скупштине АП Војводине Никола Бањац, председник Посланичке групе пријатељства и сарадње са Народном скупштином Републике Српске Александар Зиројевић, као и члан председништва посланичке групе пријатељства Борис Новаковић. Koнференцији је присуствовао и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић. Народну скупштину Републике Српске представљали су  генерални секретар Небојша Згоњанин и посланици Срђан Мазалица, Душица Шолаја и Андреја Дорић.

Наглашено је и да нас је пандемија научила да морамо да будемо солидрани, као и да успешна реализација иницијатива и активности Посланичке групе пријатељства не би била могућа без братске и пријатељске подршке Народне скупштине Републике Српске. Учесници су поручили да је пред свима задатак да наставе континуирано да раде на стварању системских предуслова за спровођење и даље јачање сарадње два парламента, јер она може свима да послужи као пример добре праксе сарадње која се рефлектује у свим областима.

Након усаглашавања и доношења Годишњег плана рада за 2021. годину, који је у складу са  Протоколом о намерама две скупштине и Меморандумом о сарадњи служби две скупштине, једногласно су  прихваћени и донети следећи закључци данашњег састанка:

1. Подржава се и подстиче стварање системских предуслова за формулисање и спровођење политика којима се оснажује и унапређује сарадња између Скупштине АП Војводине и Народне скупштине Републике Српске,  а тиме и сарадња АП Војводине и Републике Српске;

2. Подржава се и подстиче сарадња између институција које су релевантни субјекти у коришћењу финансијских извора за реализацију заједничких пројеката у оквиру програма ЕУ и грантова из других извора, како на регионалном, тако и на локалном нивоу у АП Војводини и Републици Српској;

3. Подржавају се и подстичу представници локалних и регионалних нивоа власти у АП Војводини и Републици Српској да својим ангажовањем пруже подршку за успостављање добре праксе у свим областима сарадње; 

4. Подржава се и подстиче јачање паралментарне сарадње кроз реализацију активности Посланичке групе пријатељства, кроз размену искустава и продубљивања сарадње посланика и радних тела Скупштине АП Војводине и Народне скупштине Републике Српске, као и јачање сарадње стручних служби Скупштине АП Војводине и  Народне скупштине Републике Српске.

 

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.