14. 06. 2021.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Odbor za EINovi Sad, 14. jun - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 8. sednici, razmatrao je i jednoglasno usvojio Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Izveštaj je Odboru predstavio Aleksandar Simurdić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine. 

U uslovima pandemije, Fond je uspeo da realizuje godišnji plan i program rada. Između ostalog, nastavljene su aktivnosti na jačanju kapaciteta institucija, organizacija i lokalnih samouprava za pripremu projekata koji mogu da se finansiraju iz evropskih fondova. U izveštajnom periodu, povećan je i broj aktivnih projekata na području AP Vojvodine, rečeno je na sednici. 

Odbor za EIOdbor je na današnjoj sednici razmatrao i jednoglasno prihvatio Izveštaj sa službenog putovanja u Banja Luku (Bosna i Hercegovina - Republika Srpska) od 25. do 28. maja 2021. godine. Izveštaj je obrazložio Aleksandar Zirojević, član ovog Odbora i šef Poslaničke grupe prijateljstva i saradnje sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, u Skupštini AP Vojvodine. 

Zirojević je istakao da su radna poseta i sastanci u Republici Srpskoj protekli uspešno i u prijateljskoj atmosferi, te da je opšti utisak da je saradnja sa Republikom Srpskom najbolji primer dobre prakse. Kada je reč o saradnji dve skupštine, Zirojević je rekao da je tokom posete potvrđena obostrana spremnost daljeg jačanja skupštinske saradnje i saradnje poslaničkih grupa prijateljstva i saradnje skupštinskih službi.       

 

 

 

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.