16. 06. 2021.Održana sednica Odbora za propise

Odbor za propiseNovi Sad, 16. jun Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 6. sednici, sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskom Statutom i pravnim sistemom zemlje razmatrao je: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i Izveštajem Državne revizorske institucije o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu,

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, kao i amandmane podnete na ovaj predlog. Takođe, razmotren je i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Odbor je mišljenja da su svi navedeni predlozi u skladu sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, kao i da su svi podneti amandmani pravno mogući. 

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.