18. 08. 2021.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 18. август - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 5. седницу у актуелном сазиву. Одбор је на седници утврдио да су текстови три предложене покрајинске скупштинске одлуке на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом истоветни са оригиналним текстовима на српском језиком. У питању су: Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буцета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.

Седнице скупштинских одбора