29. 11. 2021.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 29. новембар – Уочи дванаесте седнице Скупштине АП Војводине заказане за уторак, 30. новембар, данас су одржане седнице пет скупштинских одбора. Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. седници, једногласно је утврдио Предлог одлуке о именовању члана Савета Правног факултета у Новом Саду.

Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да се предложени дневни ред наредне седнице Скупштине АП Војводине допуни новом тачком, Предлогом одлуке о именовању члана Савета Правног факултета у Новом Саду.

Седнице скупштинских одбораОдбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 7. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства.

Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. 

Седнице скупштинских одбораОдбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој, 4. седници, размотрио је и усвојио Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2020. године.

У образложењу извештаја је речено да су планиране активности Фонда биле условљене актуелном епидемиолошком ситуацијом и да је издато 28 гаранција. Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведени извештај.

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 9. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства.

Седнице скупштинских одбораОдбор је мишљења да су наведени предлози у складу са покрајинским Статутом и правним системом земље.

Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 9. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Ребалансом ће се обезбедити додатних око 800 милиона динара, што ће на реалним основама и пројекцијама омогућити наставак спровођења поступака и активности у циљу реализације Пројекта изградње објекта Каменица 3 са центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар), као и опремање истог недостајућом медицинском и немедицинском опремом, речено је између осталог у образложењу предлога. Седнице скупштинских одбораНакон разматрања,

Одбор је предложио Скупштини да размотри предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

У наставку седнице, Одбор је размотрио и усвојио Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2020. године, као и Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године. Одбор предлаже Скупштини да размотри и да усвоји извештаје.