15. 12. 2021.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Седнице скупштинских одбораНови Сад, 15. децембар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 10. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Предложени буџет за наредну годину утврђен је на нивоу од 88, 4 милијарде динара, што је за 7,2 одсто више у односу на овогодишњи буџет. Све области обухваћене буџетом бележе раст, док је умањење присутно једино код општих јавних услуга и код сервисирања јавног дуга, што је одраз доброг стања у домаћој економији и привреди, речено је између осталог, у дискусији на седници. 

Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри Предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Такође, у вези са наведеним, Одбор је на седници разматрао и 28 амандмана које су покрајински посланици поднели на овај Предлог. Одбор није прихватио ни један од поднетих амандмана.  

У наставку заседања, Одбор је разматрао више предлога покрајинских скупштинсих одлука и других одлука за чије извршење су планирана средства у предложеном буџету за наредну годину. 

То су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстрене ревизије Завршног рачуна буџета за 2021. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години,

Седнице скупштинских одбораПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарсту у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години. 

Даље, у области здравства, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква.

Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да наведене предлоге размотри и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.