16. 12. 2021.Одржана 13. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine VojvodineНови Сад, 16. децембар  - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју 13. седницу у актуелном сазиву. Покрајински посланици су се изјашњавали о 28. тачака усвојеног дневног реда данашње седнице.

Већином гласова, Скупштина је на седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. Покрајински буџет за наредну годину утврђен је у износу од 88, 4 милијарде динара, што је за 7,2 одсто више у односу на претходни буџет. Све области обухваћене буџетом бележе раст, док је умањење присутно једино код општих јавних услуга, што је како је речено у образложењу на седници, одраз доброг стања у домаћој привреди. Гледано по областима, без трансферних средстава, највећи удео у буџету опредељен је за област економије и привреде, затим следе здравство и пољопривреда са њеним сродним гранама.

У наставку седнице донета је Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, након чега је изгласано и више покрајинских скупштинских одлука о доношењу годишњих програма, планова и мера подршке у области пољопривреде, водопривреде и шумарства на подручју АП Војводине. 

Sednica Skupštine VojvodineДонете су: Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарсту у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години;

Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, као и

Sednica Skupštine VojvodineПокрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години.

Након области пољопривреде, водопривреде и шумарства, донето је више покрајинских скупштинских одлука о посебним програмима здравља, као и једна покрајинска скупштинска одлука у области јавног здравља. Неки од посебних програма реализовани су и претходних година, док су неки од њих новина.

Наиме, Законом о здравственој заштити утврђено је да аутономна покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима. Сет посебних програма здравствене заштите и један програм из области јавног здравља у АП Војводини за 2022. годину сачињени су у сарадњи са институтима, заводима и другим здравстевним установама, у складу са законом. 

Sednica Skupštine Vojvodine

У питању су: Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Sednica Skupštine VojvodineПокрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину, као и Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.

Скупштина АП Војводине је на данашњој седници донела и Покрајинску скупштинску одлуку о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама.

У области социјалне заштите, изгласана је Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Бела Црква. Даље, донета је Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстрене ревизије Завршног рачуна буџета за 2021. годину. Већином гласова, Скупштина је за заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана изабрала Јовану Алексић из Новог Сада. Након избора, Јована Алексић је у Скупштини АП Војводине положила заклетву, а честитке јој је у име покрајинске Скупштине упутио председник Иштван Пастор.

У наставку седнице, Скупштина је донела Одлуку о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у Сомбору и Одлуку о именовању члана Савета Педагошког факултета у Сомбору. Као члан Савета дужности је разрешена др. Наташа Гојковић, док је за члана Савета именована Селена Ерменић из Сомбора.

Sednica Skupštine VojvodineНа седници је донета и Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине и Одлука о именовању председника и чланова Управног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине. Првом Одлуком, разрешавају се дужности у Управном одбору председник др Дијана Колунџић и чланови прим. др. сц мед. Горан Стојановић и др Ивана Рамовић. Другом Одлуком, у Управном одбору за председника се именује проф. др Весна Туркулов, а за чланове се именују Бранибор Јовичић и проф. др Артур Бјелица.    

Такође, донета је Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине и Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора Универзитетског клиничког центра Војводине. Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Универзитетског клиничког центра Војводине председник др Теа Кепчија Медић и чланови Андраш Чеке и Љубомир Апро. У Надзорни одбор Универзитетског клиничког центра Војводине  именују се проф. др Тихомир Вејновић, за председника и Љубомир Апро и Андраш Чеке, за чланове.