23. 06. 2022.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 23. јун - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 10. седницу. Одбор је на седници утврдио да су текстови три покрајинске скупштинске одлуке на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом АП Војводине истоветни са оригиналним текстовима на српском језиком. Ради се о Покрајинској скупштинској одлуци о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска Бара“, Покрајинској скупштинској одлуци о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска Бара“ и Покрајинској скупштинској одлуци о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.