25. 11. 2022.Konferencija - Zajedno protiv nasilja nad ženama

 

U petak, 25. novembra 2022. godine,u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 12.00 časovaŽenska parlamentarna mreža Skupštine APV održaće Konferenciju „Zajedno protiv nasilja nad ženama“.

Konferencija se održava u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koja traje od 25. novembra do 10 decembra, a u kojoj Ženska parlamentarna mreža aktivno učestvuje od svog osnivanja, zajedno sa svojim partnerima iz lokalnih samouprava.

Na konferenciji učestvuju pokrajinske poslanice i poslanici, odbornice i odbornici iz opština i gradova u AP Vojvodini, predstavnici pokrajinskih i lokalnih institucija i organizacija za rodnu ravnopravnost i centara za socijalni rad, sa ciljem zajedničkog doprinosa u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Ukazaće se na važnost podizanja svesti javnosti o postojanju ovog društvenog problema ibiće predstavljena iskustva, rad i mere na prevenciji, suzbijanju i odgovoru na rodno zasnovano nasilje.

PROGRAM

12.00 – 12.10 - Stojanka Lekić, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine -Pozdravni govor;

 

12.10 – 12.30 - Maja Miljković, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu - „Rodno zasnovano nasilje - uzroci i posledice“;

 

12.30 -12.50 - Nevena Montresor, direktorkaCentra za pružanje usluga socijalne zaštite „MOST“ iz Zrenjanina- „Iskustva Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „MOST“ Zrenjanin“;

         

12.50 – 13.10 - Ivana Zelić, Krug Vojvodina– „Podrška ženama sa i bez invaliditeta koje su izložene nasilju“;

 

13.10 – 13.30 - Đenđi Seleši, v.d. pomoćnika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova– Mere koje predviđa budući Pokrajinski program za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“;

 

13.30 – 13.50 - Dr Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu– „Nasilje nad ženama - alarm za aktivaciju čitavog sistema prevencije“;

 

13.50 – 14.20 - Diskusija i zaključna zapažanja.

 

 

Molimo da izveštavate

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.