15. 12. 2022.Одржана седница Одбора за организацију управе и локалну самоуправу

Sednice skup[tinskih odboraНови Сад, 15. децембар - Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 10. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. Након разматрања, Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри Предлог и донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Одбор је на седници размотрио Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана, ради давања мишљења на исти. Констатовано је да је Правилник сачињен у складу са прописима и потребама организације рада у институцији Покрајинског заштитника грађана - Омбудсмана . Након разматрања, Одбор је једногласно дао позитивно мишљење на  Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана.