11. 04. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 11. април – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. На својој 11. седници, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине разматрао је Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, са предлогом закључака. Извештај је на седници образложила Александра Радак, заменица покрајинског секретара за финансије.

Одбор је након разматрања, предложио Скупштини да на својој седници размотри и усвоји Извештај и да донесе предложене закључке. На предлог председнице Одбора Нике Петровић, на седници је донет Годишњи програм рада Одбора за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године. Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри тај предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. На седници је разматран Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму за заштиту жена од насиља у породици и  партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2023. до 2026. године.

Предлог је чланицама и члановима Одбора образложила Селеши Ђенђи, помоћница покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Реч је о стратешком документу којим су дефинисани правци деловања у циљу ефикасне заштите жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља, у складу са законом и програмским, развојним и планским документима Републике Србије, речено је између осталог на седници. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да размотри предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. На предлог председника Одбор др Горана Латковића, донет је Годишњи програм рада Одбора за 2023. годину.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. по реду седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године. Циљ доношења наведеног планског документа јесте дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политикa АП Војводине и утврђивање оптималних решења за превазилажење затечених развојних проблема као и унапређење друштвено-економског положаја свих грађана на подручју АП Војводине.

План дефинише развојне циљеве у свим областима друштвеног живота, као и механизме и одговорност за њихово остваривање. Приоритетни циљеви овог плана интегрисани су у четири развојна правца: АП Војводина као место непрекидног раста животног стандарда, енергетски одржива, дигитална и просторно повезана АП Војводина, зелена АП Војводина, отпорна на климатске промене и интеркултурална АП Војводина. Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри овај предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. На предлог председника Одбора Мирослава Бошковића, донет је Годишњи програм рада Одбора за привреду за 2023. годину.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 4. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године. Наведени предлог је образложио Огњен Карановић, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри поменути предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. У наставку седнице, једногласно је донет и Годишњи програм рада Одбора за омладину и спорт за 2023. годину.