24. 05. 2023.Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 24. мај - Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 7. седници, утврдио је Листу свих пријављених кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизијa Војводине“. Одбор је донео закључке у којима констатује да Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета „РТВ-а“ није успео због недовољног броја пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса, те да ће због тога бити расписан нови јавни конкурс. Такође, Одбор ће обавестити све пријављене кандидате који су у року поднели валидну документацију да јавни конкурс није успео.  

Подсетимо, Програмски савет РТВ-а, има 15 чланова чији мандат траје четири године. Чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизијa Војводине“ бира Управни одбор РТВ-а, на предлог Одбора за културу и јавно информисање Скупштине АП Војводине, као надлежног скупштинског радног тела у области јавног информисања. На основу расписаног јавног конкурса, ресорни скупштински одбор утврђује и предлаже Управном одбору РТВ-а проширену листу од 30 кандидата са које Управни одбор те јавне медијске установе бира 15 чланова Програмског савета.