У Скупштини АПВ одржана конференција - Заједно против насиља над женама

25. 11. 2022. У Скупштини АПВ одржана конференција - Заједно против насиља над женама

Нови Сад, 25. новембар – У организацији Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине, данас је у покрајинској Скупштини, одржана конференција „Заједно против насиља над женама“. Конференција је организована у оквиру кампање "16 дана активизма против насиља над женама", која траје од 25. новембра до 10 децембра. 

На скупу су учествовале покрајинске посланице и посланици, одборнице и одборници из | цео текст

Одржана седница Одбора за образовање и науку

24. 11. 2022. Одржана седница Одбора за образовање и науку

Нови Сад, 24. новембар - Одбор за образовање и науку Скупштине АП Војводине, на својој 13. седници, донео је Закључак да прихвата Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, у вези са Молбом коју је Одбор упутио наведеном Министарству за давање мишљења о одредби члана 61. став 4. Закона о високом образовању, а по Захтеву Природно-математичког и Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду, | цео текст

Одржана седница Одбора за прописе

21. 11. 2022. Одржана седница Одбора за прописе

Нови Сад, 21. новембар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка | цео текст

Одржана седница Одбора за буџет и финансије

21. 11. 2022. Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Нови Сад, 21. новембар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. седници, разматрао је Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар – септембар 2022. године. 

Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година, у периоду јануар-септембар 2022. године, износе 77.585. | цео текст

Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

18. 11. 2022. Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Нови Сад, 18. новембар -  Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 9. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем | цео текст

Одржана седница Одбора за омладину и спорт

17. 11. 2022. Одржана седница Одбора за омладину и спорт

Нови Сад, 17. новембар - Одбор за омладину и спорт Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 3. седници, разматрао је Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. годину.

У извештајном периоду, Завод је остварио све планиране активности у областима које су му поверене. Струковним радом, оспособљено је 300 нових спортских стручњака са територије АП Војводине, успешно је обављено тестирање | цео текст

Скупштина Автономней Покраїни Войводини то представитeльнe цело гражданох хторе приноши прeдписаня за вивeршованє законох и других прeдписаньох и общих актох Републики Сeрбиї, чийо вивeршованє зверенe Скупштини, як и одлуки и други общи акти зоз своєй компeтeнциї. Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибeра на нєпоштредних вибeранкох, зоз тайним гласаньом, по пропорционалнeй вибeранковeй системи, на штири роки... обсяжнєйше

Посланїки

Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибера на нєпоштредних виберанкох...

Детальнєйше

Статут АПВ

Статут Автономней Покраїни Войводини

Детальнєйше

Принєшени акти

База актох облапя покраїнски скупштински одлуки, одлуки, резолуциї, декларациї, препоруки, заключеня...

Детальнєйше

Ґалерия

Ґалерия фотоґрафийох

Детальнєйше