Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.

Наяви подїйох


Моментално нєт наяви подїйох.

Пастор: Омогућен наставак изградње Аква парка на Палићу

27. 06. 2022. Пастор: Омогућен наставак изградње Аква парка на Палићу

Палић/Нови Сад, 27. јул – Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор саопштио је данас на Палићу да су створени сви предуслови да се наставе радови на изградњи Аква парка на овом локалитету, који ће допринети проширењу туристичког потенцијала и садржаја за посетиоце Палића.

Пастор, који је и председник Скупштине предузећа „Парк Палић“, заједно са директорицом овог предузећа Валеријом Денч, обишао је | цео текст

Одржана седница Одбора за буџет и финансије

27. 06. 2022. Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Нови Сад, 27. јун - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Предложеном покрајинском скупштинском одлуком, укупни приходи и примања | цео текст

Одржана седница Одбора за прописе

27. 06. 2022. Одржана седница Одбора за прописе

Нови Сад, 27. јун - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Након разматрања, | цео текст

Информација са одржаних седница скупштинских одбора

24. 06. 2022. Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Нови Сад, 24. јун – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. 

Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, размотрио је и једногласно усвојио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године. Na седници је једногласно утврђен Предлог одлуке | цео текст

Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

23. 06. 2022. Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Нови Сад, 23. јун - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 10. седницу. Одбор је на седници утврдио да су текстови три покрајинске скупштинске одлуке на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом АП Војводине истоветни са оригиналним текстовима на српском језиком. Ради се о Покрајинској скупштинској одлуци о изради | цео текст

Пастор и Вучевић обишли радове на МКЦ „Петефи Шандор“ и Студентски дом Европа

21. 06. 2022. Пастор и Вучевић обишли радове на МКЦ „Петефи Шандор“ и Студентски дом Европа

Нови Сад, 21. јун – Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обишли су данас радове на адаптацији и реновирању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“ у Новом Саду, као и Студентски дом „Европа“ - Európa Kollégium. 

Мађарски културни центар „Петефи Шандор“ више од пола века представља центар културног живота војвођанских | цео текст

Скупштина Автономней Покраїни Войводини то представитeльнe цело гражданох хторе приноши прeдписаня за вивeршованє законох и других прeдписаньох и общих актох Републики Сeрбиї, чийо вивeршованє зверенe Скупштини, як и одлуки и други общи акти зоз своєй компeтeнциї. Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибeра на нєпоштредних вибeранкох, зоз тайним гласаньом, по пропорционалнeй вибeранковeй системи, на штири роки... обсяжнєйше

Посланїки

Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибера на нєпоштредних виберанкох...

Детальнєйше

Статут АПВ

Статут Автономней Покраїни Войводини

Детальнєйше

Принєшени акти

База актох облапя покраїнски скупштински одлуки, одлуки, резолуциї, декларациї, препоруки, заключеня...

Детальнєйше

Ґалерия

Ґалерия фотоґрафийох

Детальнєйше