Održana dvanaesta sednica Skupštine AP Vojvodine

30. 11. 2021. Održana dvanaesta sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 30. novembar – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju dvanaestu sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinski poslanici su obavili raspravu i izjašnjavali su se o osam tačaka usvojenog dnevnog reda.

Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Trećim po redu rebalansom, na realnim osnovama će se obezbediti dodatnih oko 800 | ceo tekst

Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

29. 11. 2021. Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Novi Sad, 29. novembar – Uoči dvanaeste sednice Skupštine AP Vojvodine zakazane za utorak, 30. novembar, danas su održane sednice pet skupštinskih odbora. Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 8. sednici, jednoglasno je utvrdio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Nakon razmatranja, Odbor je predložio Skupštini da se predloženi | ceo tekst

Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

26. 11. 2021. Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Novi Sad, 26. novembar - Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 5. sednicu. Odbor je na sednici razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi. Predlog je članovima Odbora na sednici obrazložila Svetlana Kilibarda, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine. | ceo tekst

Održana Svečana akademija povodom 103. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji

25. 11. 2021. Održana Svečana akademija povodom 103. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji

Novi Sad, 25. novembar – U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu večeras je održana Svečana akademija „Prisajedinjenje – drugi vek“, povodom 103. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji.

Na početku akademije gostima se obratio predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, a svečanosti su prisustvovali i predsednik i potpredsednici Skupštine APV, pokrajinski poslanici, članovi Pokrajinske | ceo tekst

Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

25. 11. 2021. Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

Novi Sad, 25. novembar - Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 7. sednicu u aktuelnom sazivu. Odbor je na sednici utvrdio istovetnost Pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, na jezicima čija je službena upotreba | ceo tekst

Održana sednica Odbora za poljoprivredu

25. 11. 2021. Održana sednica Odbora za poljoprivredu

Novi Sad, 25. novembar - Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 7. sednicu u aktuelnom sazivu.  Odbor je razmatrao Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 01. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine i nakon razmatranja, jednoglasno predložio Skupštini da razmotri i usvoji navedeni izveštaj.

Pored članova Odbora, današnjoj sednici su prisustvovali i Jadranka Savin, v. | ceo tekst

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je zastupiteľské teleso občanov, ktoré vynáša predpisy pre vykonávanie zákonov a iných predpisov a normatívnych aktov Republiky Srbska, ktorých vykonávanie bolo zverené Zhromaždeniu, ako aj uznesenia a iné normatívne akty zo svojej príslušnosti. Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálnej volebnej sústavy, na obdobie štyroch rokov... podrobnejšie

Poslanci

Zhromaždenie AP Vojvodiny má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách...

Podrobnejšie

Štatút APV

Štatút Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Podrobnejšie

Vynesené akty

Databáza aktov obsahuje pokrajinské parlamentné uznesenia, uznesenia, rezolúcie, deklarácie, odporúčania, závery...

Podrobnejšie

Galéria

Galéria fotografií

Podrobnejšie