Održana dvanaesta sednica Skupštine AP Vojvodine

30. 11. 2021. Održana dvanaesta sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 30. novembar – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju dvanaestu sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinski poslanici su obavili raspravu i izjašnjavali su se o osam tačaka usvojenog dnevnog reda.

Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Trećim po redu rebalansom, na realnim osnovama će se obezbediti dodatnih oko 800 | ceo tekst

Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

29. 11. 2021. Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Novi Sad, 29. novembar – Uoči dvanaeste sednice Skupštine AP Vojvodine zakazane za utorak, 30. novembar, danas su održane sednice pet skupštinskih odbora. Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 8. sednici, jednoglasno je utvrdio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Nakon razmatranja, Odbor je predložio Skupštini da se predloženi | ceo tekst

Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

26. 11. 2021. Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Novi Sad, 26. novembar - Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 5. sednicu. Odbor je na sednici razmatrao Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi. Predlog je članovima Odbora na sednici obrazložila Svetlana Kilibarda, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine. | ceo tekst

Održana Svečana akademija povodom 103. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji

25. 11. 2021. Održana Svečana akademija povodom 103. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji

Novi Sad, 25. novembar – U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu večeras je održana Svečana akademija „Prisajedinjenje – drugi vek“, povodom 103. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji.

Na početku akademije gostima se obratio predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, a svečanosti su prisustvovali i predsednik i potpredsednici Skupštine APV, pokrajinski poslanici, članovi Pokrajinske | ceo tekst

Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

25. 11. 2021. Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

Novi Sad, 25. novembar - Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 7. sednicu u aktuelnom sazivu. Odbor je na sednici utvrdio istovetnost Pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, na jezicima čija je službena upotreba | ceo tekst

Održana sednica Odbora za poljoprivredu

25. 11. 2021. Održana sednica Odbora za poljoprivredu

Novi Sad, 25. novembar - Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 7. sednicu u aktuelnom sazivu.  Odbor je razmatrao Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 01. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine i nakon razmatranja, jednoglasno predložio Skupštini da razmotri i usvoji navedeni izveštaj.

Pored članova Odbora, današnjoj sednici su prisustvovali i Jadranka Savin, v. | ceo tekst

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Deputaţii

Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegerile directe...

Detaliat

Statutul P.A.V.

Statutul Provinciei Autonome Voivodina

Detaliat

Actele adoptate

Baza actelor conţine hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri, rezoluţii, declaraţii, recomandări, concluzii...

Detaliat

Galeria

Galeria fotografiilor

Detaliat