Одржана дванаеста седница Скупштине АП Војводине

30. 11. 2021. Одржана дванаеста седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 30. новембар – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју дванаесту седницу у актуелном сазиву. Покрајински посланици су обавили расправу и изјашњавали су се о осам тачака усвојеног дневног реда.

Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину. Трећим по реду ребалансом, на реалним основама ће се обезбедити додатних око 800 милиона | цео текст

Информација са одржаних седница скупштинских одбора

29. 11. 2021. Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Нови Сад, 29. новембар – Уочи дванаесте седнице Скупштине АП Војводине заказане за уторак, 30. новембар, данас су одржане седнице пет скупштинских одбора. Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. седници, једногласно је утврдио Предлог одлуке о именовању члана Савета Правног факултета у Новом Саду.

Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да се предложени | цео текст

Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

26. 11. 2021. Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Нови Сад, 26. новембар - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 5. седницу. Одбор је на седници разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси. Предлог је члановима Одбора на седници образложила Светлана Килибарда, в.д. помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине. | цео текст

Одржана Свечана академија поводом 103. годишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији

25. 11. 2021. Одржана Свечана академија поводом 103. годишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији

Нови Сад, 25. новембар – У Српском народном позоришту у Новом Саду вечерас је одржана Свечана академија „Присаједињење – други век“, поводом 103. годишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији.

На почетку академије гостима се обратио председник Покрајинске владе Игор Мировић, а свечаности су присуствовали и председник и потпредседници Скупштине АПВ, покрајински посланици, чланови Покрајинске | цео текст

Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

25. 11. 2021. Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Нови Сад, 25. новембар - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 7. седницу у актуелном сазиву. Одбор је на седници утврдио истоветност Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, на језицима чија је службена употреба утврђена | цео текст

Одржана седница Одбора за пољопривреду

25. 11. 2021. Одржана седница Одбора за пољопривреду

Нови Сад, 25. новембар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 7. седницу у актуелном сазиву.  Одбор је разматрао Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 01. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године и након разматрања, једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји наведени извештај.

Поред чланова Одбора, данашњој седници су присуствовали и Јадранка Савин, в. | цео текст

Скупштина Автономней Покраїни Войводини то представитeльнe цело гражданох хторе приноши прeдписаня за вивeршованє законох и других прeдписаньох и общих актох Републики Сeрбиї, чийо вивeршованє зверенe Скупштини, як и одлуки и други общи акти зоз своєй компeтeнциї. Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибeра на нєпоштредних вибeранкох, зоз тайним гласаньом, по пропорционалнeй вибeранковeй системи, на штири роки... обсяжнєйше

Посланїки

Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибера на нєпоштредних виберанкох...

Детальнєйше

Статут АПВ

Статут Автономней Покраїни Войводини

Детальнєйше

Принєшени акти

База актох облапя покраїнски скупштински одлуки, одлуки, резолуциї, декларациї, препоруки, заключеня...

Детальнєйше

Ґалерия

Ґалерия фотоґрафийох

Детальнєйше