Донети акти

На овом месту можете извршити претрагу и приступити документима које је Скупштина донела, размотрила или предложила од 2000. године до данас. База садржи покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке, извештаје, решења, стратегије, просторне планове, пословник о раду, буџете и завршне рачуне, али и друге типове аката.

Акти којe доноси Скупштина објављујеу се у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине". Закључци Скупштине објављују се када је то тим актом предвиђено.


Мандат:
Седница:
Број акта:
(део или цео број)
Тип акта:
Назив акта:
(део или цео назив)