Stanka Mihajlov

Stanka Mihajlov

Izabrana za poslanicu u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima održanim 21. juna i 01. jula 2020. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

Rođena 1965. godine, iz Ade, po zanimanju radnik.

 
  • Poslanicka grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ - član
  • Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine - član
  • Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci - član