Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine

Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine razmatra pitanja ostvarivanja ustavnog položaja Pokrajine, predlog za promenu Statuta i razmatra i utvrđuje predlog akta o promeni Statuta; razmatra predlog da Skupština raspiše referendum u skladu sa ovim Poslovnikom; utvrđuje predlog akta o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola AP Vojvodine, načelna pitanja primene Statuta; predlaže da Skupština bude predlagač zakona i amandmana na predloge zakona koje donosi Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) u oblasti ostvarivanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine.
Odbor ima 15 članova, od kojih su četiri iz reda istaknutih naučnih i stručnih radnika.
Predsednik Skupštine je predsednik ovog odbora.

Članovi odbora

 1. Ištvan Pastor, Predsednik
 2. Milan Đukić
 3. Sreten Jovanović
 4. Milica Jurić
 5. Saša Levnajić
 6. Novak Maksimović
 7. Miloš Milovanović
 8. Nika Petrović
 9. Dmitar Stanišić
 10. Igor Stojkov
 11. Boris Stojkovski
 12. Nemanja Zavišić
 13. Ljubomir Apro
 14. doc.dr Dragana Ćorić
 15. dr Vladan Stanojev

Sekretar Odbora: Biljana Majkić

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: odborustav@skupstinavojvodine.gov.rs