Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине прати, сарађује и подстиче активности које се односе на доношење закона којима се уређују питања од покрајинског значаја. Одбор обједињује предлоге надлежних одбора Скупштине за доношење или измену републичких закона и сарађује са надлежним одборима Народне скупштине.

Чланови одбора

 1. Милан Суботин, Председник
 2. Ненад Боровић
 3. Александар Бубало
 4. Бранислав Грубачки
 5. Злата Ђерић
 6. Миле Јуркић
 7. Светлана Козић
 8. Милица Томић
 9. Далибор Форгић
 10. Слободан Чикић
 11. Јасна Шпрох

Секретар Одбора: Душко Радаковић

Тел: +381 21 487-4135

e-mail: odborsaradnja@skupstinavojvodine.gov.rs