Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine

Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine prati, sarađuje i podstiče aktivnosti koje se odnose na donošenje zakona kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja. Odbor objedinjuje predloge nadležnih odbora Skupštine za donošenje ili izmenu republičkih zakona i sarađuje sa nadležnim odborima Narodne skupštine.

Članovi odbora

 1. Milan Subotin, Predsednik
 2. Nenad Borović
 3. Aleksandar Bubalo
 4. Slobodan Čikić
 5. Zlata Đerić
 6. Dalibor Forgić
 7. Branislav Grubački
 8. Mile Jurkić
 9. Svetlana Kozić
 10. Jasna Šproh
 11. Milica Tomić

Sekretar Odbora: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odborsaradnja@skupstinavojvodine.gov.rs