Odbor za privredu

Odbor za privredu razmatra predloge odluka, strateških i drugih dokumenata iz oblasti privrednog regionalnog razvoja, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, sajmova i drugih privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu; prati sprovođenje programa mera i aktivnosti na uspostavljanju ravnomernog privrednog regionalnog razvoja; sprovođenje Strategije turizma Vojvodine; prati sprovođenje politike u oblasti telekomunikacija i donošenje Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji; razmatra pitanja u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava u proizvodnji i prometu robe; raspoređivanje podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju privrede; prati, podstiče i koordinira aktivnosti u oblasti vlasničke transformacije, razmatra inicijative i predloge koji se odnose na vlasničku transformaciju i organizaciono prestruktuiranje preduzeća, mere ekonomske politike i druge mere i aktivnosti u oblasti vlasničke transformacije i razmatra druga pitanja iz ove oblasti.

Članovi odbora

 1. Željka Milošević, Predsednik
 2. Milan Beara
 3. Milica Božić
 4. Ištvan Dobo
 5. Vladimir Đurović
 6. Dejan Kulja
 7. Marko Marić
 8. Stanko Pužić
 9. Miroslav Rodić
 10. Gabriela Visinger Milutinović
 11. Aleksandar Zirojević

Sekretar Odbora: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs