Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине разматра предлоге програма, одлука и општих аката и друга питања из области: урбанизма, просторног планирања и стамбено-комуналних делатности, уређивања и коришћења грађевинског земљишта, заштите и унапређивања животне средине и одрживог развоја, очувања, мониторинга и развоја природом и радом створених природних вредности и добара, спречавања и отклањања загађивања природних ресурса, друге начине и изворе угрожавања животне средине, заштитом животне средине и одрживог развоја у области рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама као и питањима из других области.

Чланови одбора

 1. Љубодраг Мишчевић, Председник
 2. Дарко Бађок
 3. Мирослав Бошковић
 4. Миодраг Булајић
 5. Иштван Добо
 6. др Ружица Игић
 7. Бојан Јанкуловић
 8. Тамара Максић
 9. Данијела Мићевић
 10. Станка Михајлов
 11. Иван Тешић

Секретар Одбора: Светлана Попадић-Лежимирац

Тел: +381 21 487-4314

e-mail: odborurbanizam@skupstinavojvodine.gov.rs