Одбор за образовање и науку

Одбор за образовање и науку разматра предлоге одлука и општих аката и предлоге програма развоја делатности у области предшколског, основног, средњег, високог образовања и васпитања, неформалног образовања одраслих, ученичког и студентског стандарда, научног и технолошког развоја и друга питања из области образовања и васпитања, научно-истраживачке делатности, развоја науке и трансфера научних достигнућа, развоја нових технологија и њихове примене. Одбор разматра предлоге за утврђивање мреже основних и средњих школа и предлоге за оснивање образовно-васпитних установа и разматра питања обезбеђивања услова за образовање припадника других народа и националних мањина-националних заједница на њиховим језицима.

Чланови одбора

 1. Станислава Хрњак, Председник
 2. др Даниел Бабић, Заменик председника
 3. Дарко Бађок
 4. Бранислав Богарошки
 5. др Ружица Игић
 6. Милица Јурић
 7. Радмила Митровић
 8. др Имре Нађ
 9. Татјана Николић
 10. Љиљана Плазачић
 11. Сузана Пронић

Секретар Одбора: Ивана Јовић

Тел: +381 21 487-4900

e-mail: odborobrazovanje@skupstinavojvodine.gov.rs