Одбор за образовање и науку

Одбор за образовање и науку разматра предлоге одлука и општих аката и предлоге програма развоја делатности у области предшколског, основног, средњег, високог образовања и васпитања, неформалног образовања одраслих, ученичког и студентског стандарда, научног и технолошког развоја и друга питања из области образовања и васпитања, научно-истраживачке делатности, развоја науке и трансфера научних достигнућа, развоја нових технологија и њихове примене. Одбор разматра предлоге за утврђивање мреже основних и средњих школа и предлоге за оснивање образовно-васпитних установа и разматра питања обезбеђивања услова за образовање припадника других народа и националних мањина-националних заједница на њиховим језицима.

Чланови одбора

 1. Драган Стјепановић, Председник
 2. Јелена Јовановић, Заменик председника
 3. Дарко Бађок
 4. проф. др Бранислава Белић
 5. Ленка Ердељ
 6. Александар Јовановић
 7. мр Милица Кирћански
 8. Небојша Новаковић
 9. Драгана Потпара
 10. др Иван Стијеповић
 11. Тихомир Стојаковић

Секретар одбора: Весна Батало
Tел: +381 21 487-4153
e-mail: odborobrazovanje@skupstinavojvodine.gov.rs